Metode plaćanja

METODE PLAĆANJA

Molimo odaberite metodu plaćanja za akontaciju od 30% od ukupne cijene smještaja:

  • plaćanje putem kreditne kartice (moguće putem Maestro, Master Card, Visa i Discovery bankovnih kartica)
  • plaćanje putem bankovne transakcije (uz primitak uplate u roku od 3 (tri) radna dana)

Za plaćanje preostalog iznosa od 70% od ukupne cijene smještaja odaberite metodu plaćanja:

  • plaćanje putem kreditne kartice (moguće putem Maestro, Master Card, Visa i Discovery bankovnih kartica)
  • plaćanje u gotovini pri dolasku u vilu (u nekim vilama ova mogućnost može biti isključena)

Molimo uzmite u obzir da ako plaćanje akontacije vršite putem kreditne kartice, vaša rezervacija je automatski osigurana te ćete na web stranici i putem e-maila zaprimiti potvrdu o rezervaciji.

Ako ste za plaćanje akontacije odabrali bankovnu transakciju na Vašu e-mail adresu zaprimit ćete obavijest o rezervaciji s detaljima rezerviranog termina i uputama za nastavak rezervacije. Za dovršetak rezervacije bit će potrebno slijediti upute iz zaprimljene obavijesti i potom potvrditi rezervaciju. Nakon toga ćete zaprimiti detalje o plaćanju. Plaćanje ćete morati učiniti u idućih nekoliko dana kako bismo mi mogli zaprimiti uplatu u roku od 3 (tri) radna dana. Ako nakon proteka navedenog roka nismo zaprimili Vašu uplatu Vaša će rezervacija biti otkazana. Bankovna transakcija možda neće biti moguća ako je do Vašeg dolaska preostalo manje od 30 dana.

Sve cijene uključuju PDV i turističke naknade za sve članove Vašeg društva.

PLAĆANJE INOZEMNOM KREDITNOM KARTICOM

Iznos koji će Vam biti naplaćen bit će u eurima (EUR). Ako na Vašoj kartici posjedujete novac u drugoj valuti, konverzija u eure bit će izvršena prema tečaju Vaše kompanije. Kao rezultat konverzije moguća su mala odstupanja između cijene naznačene na našoj web stranici i one koja Vam je naplaćena. Agencija Molo Longo se neće smatrati odgovornom za bilo kakve razlike u cijenama koje su rezultat konverzije valuta.

POTVRDA

Kada je online plaćanje izvršeno, putem Vašeg e-maila zaprimit ćete potvrdu o plaćanju.

Uvjeti otkaza

Želite li otkazati svoje plaćanje molimo da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu villas@mololongo.com i objasnite nam razloge Vašeg otkazivanja.